Podmienky používania internetovej stránky, súbory cookie.

Podmienky používania
internetovej stránky startbrain.pro

Umožňuje prezeranie a preberanie infomácií z tejto webovej lokality iba na osobné, nekomerčné používanie, a to pod podmienkou, že zostanú neporušené všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve.

Kopírovanie a ďalšie šírenie materiálov z tejto webovej lokality pre iné ako osobné účely nie je možné.

Právna zodpovednosť

Informácie publikované na internetovej stránke poskytujú informovanosť najmä o ponuke služieb. Informácie publikované v prostredí internetu na webovej stránke superaktivita.com môže majiteľ zmeniť alebo aktualizovať bez upozornenia. Žiadne materiály, informácie ani ďalšie formy komunikácie, ktoré používateľ zverejní na týchto webových stránkach, sa nebudú považovať za dôverné ani súkromné a majiteľ nepreberá za to žiadnu zodpovednosť a nezodpovedá za prípadné škody spôsobené používaním webovej stránky.
 

Licenčné práva 

Všetky služby poskytované z obsahu webovej stránky startbrain.pro sú poskytované na základane Licencie ktorá bola vydaná na dané služby nakoľko tieto služby sú chránené autorským právom a sú súkromným majetkom autora. TECHNIKA ŠTART© smie byť poskytnutá ako služba len s platnou Licenciou od poskytovateľa licencií k danej službe. Platnosť Licencie viete overiť v časti "kontakty"

Čo je to cookie?

1. Čo je „cookie"
Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by bolo prehliadanie webu oveľa zložitejšie. Viac informácií o súboroch cookie získate na týchto užitočných stránkach:
AboutCookies.org - http://www.aboutcookies.org
Wikipédia - http://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Cookie je malý súbor, ktorý webové stránky ukladajú na pevný disk užívateľa. Tento súbor identifikuje špecifické informácie z predošlých navštívených webových stránok. Na základe takto zhromaždených informácií nie sú osoby užívateľov identifikované alebo identifikovateľné a to ani s využitím ďalších informácií, ktoré uchovávame o našich účastníkoch a užívateľoch. Zhromaždené informácie môžu zahrňovať adresu IP pripojeného koncového zariadenia, typ použitého prehliadača a stránky, ktoré boli v predošlom období navštívené. K poskytovaniu týchto informácií používame súbory cookie.

Väčšina internetových stránok, vrátane stránok našej spoločnosti, využíva tzv. cookies. Zmyslom cookies je uľahčiť a spríjemniť vám používanie našich stránok. Návštevou našich stránok vyjadrujete svoj súhlas s použitím tejto technológie v zmysle možností a nastavení, ktoré vám poskytujeme a o ktorých vás informujeme, pričom svoje rozhodnutie ohľadne zberu cookies môžete kedykoľvek zmeniť pomocou nastavení jednotlivých súborov cookies konkrétnych reklamných či analytických systémov, prípadne zamietnuť všetky cez príslušné nastavenie vášho prehliadača.
Dočasné súbory cookies, ktoré slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. 

Ako súbory cookie web používa?

Súbory cookie sa používajú k rozpoznaniu návštevníkov ktorí navštívili stránky. Po tejto návšteve sa v prehliadači vašeho koncového zariadenia uloží informácia o navštívenej stránke a po návšteve Google ad sense, Google search, Youtube, Google vyhodnotí uloženú Cookie a zákazníkom zašle prostredníctvom banerovej komunikácie o produktoch a službách spoločností, ktorých stránky ste ako potencionálny zákazníci prejavili záujem. Superaktivita.com však nedisponuje infomáciou o tom komu Google zasiela predmetnú komunikáciu.
Na základe takto zhromaždených informácií sú osoby užívateľov identifikované alebo identifikovateľné a to s využitím ďalších informácií, ktoré uchovávame o našich účastníkoch a užívateľoch. Zhromaždené informácie môžu zahrňovať adresu IP pripojeného koncového zariadenia, typ použitého prehliadača a stránky, ktoré boli v predošlom období navštívené, prihlasovacie meno (najmä emailová adresa) MSISDN, email, pod akým bola navštívená stránka.

Môžem zablokovať súbory cookie na webových stránkach ?

Mnoho prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v preddefinovanom nastavení, ale zvyčajne ich môžete odmietnuť alebo selektívne prijímať iba niektoré súbory cookie pomocou nastavenia svojho prehliadača. Pokiaľ nechcete, aby sme súbory cookie vo vašom prehliadači používali, môžete ho nastaviť tak, aby súbory cookie odmietal alebo aby vás informoval o pokuse umiestniť súbor cookie do vášho počítača vždy, keď sa o to webové stránky pokúsia. Pokiaľ však používanie súborov cookie úplne vypnete, môže dôjsť k tomu, že niektoré vlastnosti našich stránok nemusia byť prístupné alebo sa nemusia správne zobrazovať. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

Chrome

Firefox

Internet Explorer