Bezpečnosť, ochrana informácií a osobných údajov - GDPR

Prevádzkovateľom internetového obchodu na www.startbrain.pro je Katarína Václavíková, Turčianske Kľačany 63, 038 61 Vrútky IČO: 44451172 DIČ: 1046325797 Zapísaná v živnostenskom registri na Okresnom úrade Martin pod  Číslom živnostenského registra: 550- 20343 (ďalej len „predávajúci" alebo "prevádzkovateľ ").