VITAJTE 

TECHNIKU ŠTART© poskytujem ako Licenčná partnerka. Ide o vynález súkromnej autorky. Nie je preplácaná zdravotným poistením. Vhodná je pre ženy, mužov, deti.

 

POSKYTOVANIE ŠTART FUNKCIÍ CNS - Centrálneho nervového systému

Predstavujeme Vám ponuku k unikátnemu a autorsky chránenému konceptu obnovy centrálnej nervovej sústavy (CNS) - ktorá riadi celé naše telo (mozog, miecha, obvodová nervová sústava) biologické a psychické procesy organizmu. Jedná sa o veľmi jednoduché cvičenie, súbor cvičení, ktoré na základe cielenej metodiky prináša znovunabudenie fyzických procesov, zmyslových mechanizmov aj pre spracovanie podnetov - vnemov. 

Rokmi a praxou overená TECHNIKA ŠTART© prináša efektívnu možnosť ľudský organizmus opätovne naštartovať k aktivite. TECHNIKA ŠTART© nemení vierovyznanie a svetonázor absolventa. TECHNIKU ŠTART© a jej účinky absolvent pociťuje len počas obdobia reálnej obnovy v jeho tele a v psychike. Po ukončení štartu a obnovy centrálnej nervovej sústavy, tela, mechanizmov a procesov (u každého naskočí prioritná obnova, ktorú určuje mozog (DNA) človeka, z tohto dôvodu treba v zložitých situáciách v živote techniku viac krát opakovať) sa telo absolventa prispôsobí štartu - obnove a absolvent techniku už vo svojom tele ďalej nepociťuje. Absolvent nadobudne pocit, že jeho fyzická a psychická obnova kondície je jeho vlastná. Telo nevyhodnocuje po ukončení obnovy potrebu pripomínať proces štartu. Procesy obnovy náš mozog vníma ako nutnosť k plnohodnotnému fungovaniu. 

Samotná metóda LICENČNÉHO PROGRAMU ŠTART© a TECHNIKY ŠTART© predstavuje súbor cvičení pre ŠTART, znovunabudenie fyzických procesov, zmyslových mechanizmov pre spracovanie podnetov - vnemov. TECHNIKA ŠTART© je vertikálne rotačné cvičenie okolo vlastnej osi absolventa s presným postupom (algoritmom), ktorý sa nesmie zameniť a musí sa presne dodržať. Počas aplikácie presných pohybov po tele sa postupne aktivuje centrálna nervová sústava, ktorá riadi celé naše telo. Počas aplikovania TECHNIKY ŠTART© sa nesmie do algoritmu pohybov zasahovať meditáciou, spontánnym a ľubovolným naťahovaním zvyšných častí tela. Presný algoritmus pohybov sa počas aplikovania techniky nesmie kombinovať s iným druhom cvičenia či metodiky (tanec, terapie, skákanie, drepy a iné). Absolvent presný pohyb vykonáva podľa vlastnej kondície.  

Ako to funguje? V ľudskom tele pôsobí istá časť mozgu, ktorá ak je unavená, utlmená alebo uzatvorená, mozog reaguje na túto zmenu reakciou, ktorá v tele človeka následne znižuje aj iné funkcie a mechanizmy. Ak nastane tento nežiaduci stav - znížená funkcionalita prenosu vzruchov v našom mozgu - pociťujeme únavu, stratu energie a následne zhoršenie mentálnych procesov. Pociťovanie stavov úzkosti, depresií, či straty vnímania je dôsledok uzatvorenia, utlmenia nášho mozgu. Ak je signalizácia v neurónových prenosoch nášho mozgu utlmená, pozastavená, uzatvorená či zlenivená, naše reflexy sa spomaľujú a naše vnímanie stráca svoju flexibilitu a pozornosť. 

TECHNIKA ŠTART© štartuje telo aj myseľ. Je jednoduchá pre všetkých, ktorí sú schopní minimálneho pohybu. TECHNIKA ŠTART© funguje na princípe presných algoritmov, teda cielene umiestnených fyzických úchopov - pozícií na tele s kombináciou presne smerovaného pohybu u človeka. TECHNIKU ŠTART© a jej účinky absolvent pociťuje len počas obdobia reálnej obnovy v jeho tele a v psychike. Preto tvrdíme, že TECHNIKA ŠTART© je nenávyková a nemá vedľajšie účinky. V prípade, že človek žije bez stresu, disciplinovane, realisticky a bez manipulačných techník je štart - obnova tela odporúčaná ako preventívna a jednorázová, vtedy tvrdíme, že stačí absolvovať techniku jeden krát. Celé cvičenie ako aj úchopy si absolvent vykonáva samostatne. Cvičenie však vyžaduje sústredený dohľad konzultanta - vyškolenej licenčnej partnerky. TECHNIKA ŠTART© nevyžaduje počas cvičenia fyzický kontakt konzultantky. Čas trvania techniky je v priemere cca 20-25 min. Spoločne s oddychovým časom sa celkový čas aplikovania techniky počíta v priemere na 40 minút. Výsledky sú okamžité. 

TECHNIKA ŠTART© je terapia schopná sfunkčniť pacienta, limitom je pacientova genetická výbava. Z pacienta sa nestáva chronický pacient. Veľmi účinná technika - každý po absolvovaní mal zmenu v prežívaní, to viedlo k zmene postojov a správania. Nástup účinku okamžite po odcvičení. Nemá nežiaduce účinky. Pacienti môžu kombinovať TECHNIKU ŠTART© s klasickou medikamentóznou liečbou. Cieľom tejto kombinácie je možnosť postupnej redukcie liekov a v niektorých prípadoch ukončenie medikamentóznej liečby. Zmierňuje kolísanie nálad a upravuje depresiu, redukuje suicidálne správanie a sebapoškodzovanie sa, zlepšuje spánok, úroveň stresu je prežívaná ako eustres, optimalizuje vnímanie. Myslenie je koncentrované na akuálne prežívanie, bez strachov, obáv, fóbií. Účinná aj na závislosti od alkoholu, drog. Odbúrava akútne aj chronické bloky, zabráni alterácii psychiky, vyhoreniu. Zlepšuje komunikačné schopnosti, prirodzené sebavedomie, sebapoznanie a sebauvedomenie, zvyšuje sebaistotu a sebadôveru. Ako jedna z mála techník, ak nie jediná dokáže upevniť a upraviť heterosexuálne orientované správanie. 

Ponúkame vám skrátený prehľad  štatisticky najčastejších reakcií, ktoré sa prejavujú na vedomej úrovni u 9 z 10 absolventov, ktorí techniku štart absolvovali.  Čas algoritmu na fyzickom tele je cca 15-18 min. Nevyžaduje fyzickú kondíciu tela. Je vhodný pre deti aj seniorov s minimálnou pohyblivosťou (zlepšenie motoriky po porážke, či iných problematikách). Reakcie na algoritmus TECHNIKY ŠTART©

1.REAKCIA

Prvá reakcia (prvé pohyby algoritmu – 4 min) na algoritmus TECHNIKY ŠTART © je zaznamenaná v oblasti miechy priamo v reflexných oblúkoch. Zároveň sa algoritmus postará o rovnomerné prekrvenie (oživenie, prebudenie) mozgu v oblasti, ktorá zabezpečuje prenos nervových vzruchov, ktoré prebiehajú v nervových synapsiách.

Absolvent môže pociťovať zvýšený pocit tepla vo vnútri tela a v oblasti miechy, pričom teplota orgánu kože ostáva v prvých minútach nemenná  a to bez reakcie potných žliaz. Bola zaznamenaná reakcia uvoľnenia trasu u pacientky s parkinsonom

2.REAKCIA

Prebúdzanie funkcií miechy a centra autonómneho nervového systému (vazomotorika, srdcová aktivita, tráviaca sústava, vývody močových ciest, pohlavné orgány).

Absolvent reálne pociťuje pocity: napínanie na zvracanie (1 z 10 absolventov /v prípadoch ak je kmeňový mozog dlhodobo tlmený), grganie, potenie, precítenie pohlavných orgánov, pocit potreby močenia – bez močenia, úprava srdcovej činnosti na konštantný tep. Našli sa absolventi s arytmiou srdca. Po absolvovaní sa stav srdcovej činnosti znormalizoval. (nie je možné dostať infarkt, po absolvovaní algoritmu techniky sa mení ladenie tlaku na srdce v prípadoch záťaže – riadi ho limbický mozog

3.REAKCIA

Prebúdzanie a obnova funkcií malého mozočku – cerebellum a stredného mozgu – mesencephalon a medzimozgu – diencephalon (thalamus, hypothalamus).

Absolvent reálne pociťuje pocity a zlepšenia v oblasti:  stabilizovania  rovnováhy, zjemnenia motoriky, zlepšenie v oblasti zrakových a sluchových reflexov, koordinácií očí, hlavy, tela. U absolventa sa prejavuje senzitívnejšie vnímanie podnetov, ktoré si postupne uvedomuje v plnom rozsahu (proces sa postupne stabilizuje po absolvovaní techniky – 1. deň až niekoľko týždňov).  Bolo zistené, že absolventi majú stabilnejšiu rovnováhu tela a motoriky. Okamžité zlepšenie zraku, sluchu a chuti. Upravuje sa termoregulácia tela a bolestivých reakcií na svetlo. Absolvent už po prvom absolvovaní techniky (16 min) stabilizoval svoju termoreguláciu na normálny stav

4.REAKCIA

Prebúdzanie a obnova koncového mozgu – telencephalom (bazálne ganglia, limbický systém)

Absolvent po aplikovaní algoritmu pociťuje a zaznamenáva rozdiel v pohyboch tela, ktoré vyhodnocuje ako primerané. Pociťuje úpravu v emocionálnom a inštinktívnom správaní (upokojenie emócií, pocit pokoja, harmónie, vyrovnanosti). Zaznamenáva zrýchlené reflexy bez psychickej záťaže pri plnom vedomí pri pudoch sebazáchovy. Zaznamenané je normalizovanie sa v sexuálnom správaní.  Bolo zistené, že sa zjemňuje agresívna verbálna komunikácia na príjemnú a to prirodzeným spôsobom. Boli zaznamenané zmeny pri závislostiach. Závislosť (drogy, alkohol) sa prirodzene odbúrala do niekoľkých dní 

5.REAKCIA

Obnova a prebudenie mozgovej kôry – cortex cerebri.

Absolvent po aplikovaní algoritmu TECHNIKY ŠTART© zaznamenáva, lepšie plynutie alebo zjemnenie emocionálnych procesov v tele, zlepšenie pamäte, zlepšenie centier zraku, sluchu, čuchu, chuti. Bolo zistené, že sa stabilizuje kvalita spánku, čím sa zvyšuje úroveň verbálnej komunikácie a zručností reči. Absolventi majú ladnejšiu a elegantnejšiu chôdzu, zaznamenali sme správne držanie tela, ktoré je stabilné u všetkých bez rozdielu veku.

 

VIETE ŽE ? Už absolvovanie techniky 3 krát Vám zabezpečí tzv.podprahový rešpekt ?

Pod dohľadom rodiča môžu po konzultácii cvičenie absolvovať aj deti od veku 6 rokov, pre deti može byť po dohode cena nižšia, info e-mailom: katarinavaclavikova1@gmail.com alebo telefonicky 0907136248

♥ Máme aj Program ŠTÚDIÁ , pre ľudí ktorý si techniku finančne nemôžu dovoliť, ak poznáte niekoho kto sa trápi, odporučte alebo sa opýtajte e-mailom na katarinavaclavikova1@gmail.com o možnostiach. Do programu ŠTÚDIÁ si vyberám. 

Smiete žiť svoj život naplno a funkčne. Teším sa na Vás 

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie